Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΙΠΟΥΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ


 Πριν μιλήσουμε για το φυσιολογικό ποσοστό λίπους, καλό είναι να γνωρίζετε και κάποιες παραμέτρους που το καθορίζουν:

1.
Γενικότερα, οι γυναίκες έχουν περισσότερο λίπος από τους άντρες.

2. Υπάρχει μια γενικότερη αύξηση του συνολικού σωματικού λίπους με την ηλικία.

3. Το σωματικό λίπος ποικίλλει κατά πολύ ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και την κληρονομικότητα.

4. Τα επιθυμητά ποσοστά λίπους στους αθλητές είναι μικρότερα από το γενικότερο πληθυσμό, 5-12% περίπου για τους άντρες και 10-16% περίπου για τις γυναίκες, αλλά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος του αθλήματος. 

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ
 
Η γνώση του σωματικού λίπους είναι πολύ χρήσιμη καθώς αυτό έχει άμεση επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και η σωστή εκτίμησή του μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς. Ο κύριος τομέας στον οποίο είναι απαραίτητη η εκτίμηση του σωματικού λίπους είναι η διάγνωση του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου. Η εκτίμηση του λίπους είναι το εργαλείο που βοηθάει στον προσδιορισμό ενός υγιούς επιπέδου βάρους και στο σχεδιασμό σωστού διαιτολογίου και προγράμματος άσκησης, τα οποία μπορούν να παρακολουθηθούν για την αποτελεσματικότητά τους μέσω της σωστής εκτίμησης του επιπέδου λίπους και άλιπης μάζας. Επίσης το ποσοστό του λίπους μπορεί να βοηθήσει στη σωστή εκτίμηση της σωματικής ανάπτυξης και της ωρίμανσης των παιδιών, καθώς και στη σωστή εκτίμηση των μελλοντικών κινδύνων υγείας των παιδιών λόγω εσφαλμένης διατροφής. Ο αθλητισμός είναι ένας άλλος τομέας όπου είναι απαραίτητη αυτή η εκτίμηση, καθώς η απόδοση των αθλητών εξαρτάται σε κάποιο βαθμό και από το ποσοστό σωματικού λίπους.
 Πολλές μελέτες έχουν δείξει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην επίδοση του αθλητή και το Ποσοστό Σωματικού Λίπους. Όσο υψηλότερο ποσοστό σωματικού λίπους υπάρχει, τόσο φτωχότερη είναι η επίδοση του αθλητή στα περισσότερα αθλήματα ειδικότερα σε εκείνα που απαιτούν μεταφορά στο χώρο.

Ποσοστά λίπους ανά φύλο και ηλικία σε μη αθλούμενους

Γυναίκες

Ηλικία
Λιποβαρής
Υγιές  βάρος
Υπέρβαρος
Παχύσαρκος
20-40
χαμηλότερο από 21%
21-33%
33-39%
Υψηλότερο από 39%
41-60
Χαμηλότερο από 23%
23-35%
35-40%
Υψηλότερο από  40%
61-79
Χαμηλότερο από  24%
24-36%
36-42%
Υψηλότερο από  42%

Άντρες 

Ηλικία
Λιποβαρής
Υγιές  βάρος
Υπέρβαρος
Παχύσαρκος
20-40
Χαμηλότερο από  8%
8-19%
19-25%
Υψηλότερο από  25%
41-60
Χαμηλότερο από 11%
11-22%
22-27%
Υψηλότερο από 27%
61-79
Χαμηλότερο από 13%
13-25%
25-30%
Υψηλότερο από  30%